Du är här

Lektion 5

bild blommor lektion 5

BLOG TISDAG 1 MAJ 2018 AV KEVIN J TODESCHI

Enlightenment series

Lektion 5: Betydelsen av empati och att sätta andra före sig själv

Empati är förmågan att dela och förstå andras känslor och erfarenheter som om de var dina egna. I slutändan kan den vara besläktad med energin i Enhet, eftersom det innebär att man har en relation med någon utanför sig själv. Ur perspektivet i Edgar Cayces readingar är det faktiskt samma nivå av samband som är centralt för medial förmåga. Det är när vi kan sätta oss själva åt sidan och vara oroade över någon annans välbefinnande som en sann förbindelse inträffar, och empati handlar just om en sann förbindelse.

Vi har alla hört uttrycket att ”gå i någon annans skor”. Tanken är, att om vi kunde vara mer empatiska med en annan individ skulle det inte finnas plats att döma eller vara fördömande. Vi skulle förstå den personen eftersom vi skulle ha upplevt att vara den personen. Det är förbindelse. Det är empati.
Kärnan i Edgar Cayces förmåga att ge readingar låg i upprättandet av en förbindelse med andra. Cayce sa att värdet av den information som kom genom hans readingar var beroende av olika faktorer. Självklart var hans fysiska hälsa en faktor. En annan var avsikten hos individen som sökte hjälp samt den personens önskemål om hjälp. Till exempel skulle en kvinna som sökte hjälp för sitt sjuka barn förmodligen ha en högre nivå för en reading än någon som undrade om investeringar på aktiemarknaden. Cayce uppgav också att tankarna hos individerna i rummet påverkade hans reading. Det var av den anledningen som hans fru Gertrude och hans sekreterare Gladys oftast var närvarande, eftersom var och en av dem försökte vara empatiska med dem som sökte hjälp.

Samtidigt som Edgar Cayce förberedde en föreläsning till vad som skulle bli medlemmarnas första årliga kongressmöte 1932 (en årlig händelse som fortfarande förekommer), bad han i en reading om ytterligare information om ämnet han hoppades presentera: ”Utveckling av mediala styrkor”.

Readingens svar såg på frågan från flera olika vinklar. Den menade först att utvecklingen av de ”mediala krafterna” och utvecklingen av ett andligt jag var sammanlänkade. Den ställde sedan en retorisk fråga och uppgav att vissa kanske skulle tycka att frågan var ”hädisk” men i fråga om utveckling av medial förmåga kan man kanske fråga:

SKA man träna sina barn - i sådana riktningar? SKA man få sina barn att bekanta sig med sin Skapare eller sitt jag? Vill man att de själva ska kunna tala med de kosmiska krafterna, med de influenser som förstärker det andliga livet? [ 5752-2]

Ur readingarnas perspektiv var svaret uppenbart: Att utveckla sitt mediala jag skulle möjliggöra för alla att komma i kontakt med vem och vad de är, liksom deras samband med det Gudomliga. Senare menade readingen att vissa personer som är intresserade av sin mediala utveckling kan rekommendera sådant som bön eller rening, speciella övningar, kost, andning eller vila, och även om var och en av dessa kan vara till hjälp, var det ultimata verktyget att lära sig att sätta sig själv åt sidan:

Hur utvecklar man de mediala krafterna? Lev så i kropp, i sinne, att du kan vara en kanal genom vilken de Kreativa Krafterna kan springa fram ... gör på så sätt kroppen, sinnet, det andliga inflytandet till en kanal - och den NATURLIGA konsekvensen kommer att vara manifestationerna. Hur är det bäst att utveckla de latenta krafterna? Låt det sinne vara i dig som fanns i Honom som ansåg att det inte var ett helgerån att göra sig jämställd med Gud, utan tog på sig allas bördor ... Inte sina egna, men andras. Han eller hon, som alltså kan förlora sig själv, för andra, kan UTVECKLA de förmågor som kommer att ge större mediala krafter i deras erfarenhet.

Detta koncept att fokusera på andras behov framför de egna behoven diskuteras i ”Arbetsreadingar” - de readingar som gavs om Caycearbetets struktur, uppdrag och syfte. I en reading till deltagarna vid den årliga medlemskongressen 1936 framkastade Cayce, att organisationens medlemmar under det kommande året skulle försöka fokusera på ”normen” (idealet):

”ANDRA, Herre, inte jag själv, utan andra, så att Faderns ära kan manifesteras på jorden.” [254-91] Det fokuset skulle på något sätt skapa en energivirvel för arbetet som skulle göra det möjligt att vara ännu mer till hjälp för alla som sökte hjälp. Det är empati! Samma reading tillade: ”Jag tar hand om min broder!” Det ansvaret borde finnas i varje medlems hjärta, i varje enskild persons hjärta: ”Jag tar hand om min broder!” Medlemmarna uppmanades att börja leva på sådant sätt att deras liv kunde bli ett exempel för andra och bli en tjänare för alla som behövde det.

Betydelsen av tjänande och attityden att sätta andras behov framför de egna betonades i en reading till en medlem av Cayces kontorspersonal, när hon fick rådet:

Var vänlig, mild, tillgiven, mot varandra, föredra varandra i kärlek, som Han gav, och den frid som även kommer från Hans egen hand kommer att vara din egen lott. I tjänandet av andra kan Hans styrka strömma genom din kropp, till andra ... HÅLL sedan fast vid, att i ljuset, finns den vägen, det sättet, att större andlighet, större insikt, större kunskap, större tålamod, större kärlek, kan visas dag för dag ... Gör dig själv GLAD i HONOM, och den glädjen som kommer från andra: ”Herre, Andra - må jag förlora mig själv i tjänandet av andra ...” [295-6]

Många, många andra mottog samma råd och uppmanades att be: ”Andra, Herre. Andra”, och vid ett tillfälle föreslogs denna längre affirmation:
Här är jag, Herre, använd mig, sänd mig! Och må jag bara söka göra och vara en kanal genom vilken dina välsignelser, dina löften, kan uppfyllas för mina vänner, mina grannar, dem runt mig. ANDRA, HERRE, ANDRA! [5276-1]

Vid den åttonde årliga medlemskongressen fyra år senare framlade readingarna att vissa globala problem kunde åtgärdas genom att använda samma premiss: ”Andra, Herre! Andra!” [3976-22]

Han påminde de närvarande om att var och en av oss är ”vår brors och systers vårdare”. Oavsett var en individ kan vara på jorden - vare sig bredvid eller på andra sidan klotet - har vi ansvar för den personen. Det är empati! Han påminde de närvarande om att det inte räckte med att bara be om global fred, utan i stället behövde vi börja leva enligt uppmaningen ”din nästa såsom dig själv”. Det är empati!

När vi verkligen kan börja leva lika mycket för andra som vi gör för oss själva, kommer vi att förstå inte bara vad empati handlar om, utan vi har uppnått den punkt av Enhet som readingarna menar är vårt kollektiva öde.

Kevin J. Todeschi är chef för A.R.E. (Association for Research & Enlightenment) och Atlantic University (AU). Han har studerat Cayce-materialet i 35 år, är en uppskattad föreläsare och en produktiv författare. På svenska finns Edgar Cayce om Akashakrönikan, Tolv Lektioner i Andlig Utveckling och Edgar Cayce om Vibrationer – Kraft i Rörelse.

Hur du kan arbeta med lektion 5 >> Handledning 5 >>

Affirmation till Lektion 5 >> Affirmation 5 >>

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer