Du är här

Om Ideal

Mark Thurston, psykolog från Virginia Beach och författare till många böcker baserade på Cayce-materialet höll i en workshop om personlig utveckling på Finjabacken i juni 2001.

BESTÄM DITT IDEAL

Detta var rubriken på dagens första avsnitt och det finns många readingar, som framhåller vikten av att man har ett personligt ideal. Men Mark erkände att han till en början själv blev alltmer förvirrad, när han gick igenom alla dessa readingar. Några av dem utsäger att vi endast har ett enda ideal och detta är detsamma för alla människor.

Andra readingar däremot säger att vi var och en har vårt eget ideal och att detta är förutbestämt när vi föds. Slutligen finns det readingar, som säger att det är vi själva som ska bestämma, vad som är vårt eget ideal. Uppenbarligen finns det flera nivåer på denna fråga. Det högsta idealet för oss alla och det som vi har tillsammans, finns i vårt övermedvetna. Det handlar här om enhet – universell enhet, ”oneness”. Det handlar om hur vi förhåller oss till livet och förmågan att se hur allt hänger samman i en enda enhet. Att hitta in i Kristusmedvetandet.

Nästa nivå på idealet ligger i vårt undermedvetna. Det är det ideal, som vi har med oss från tidigare liv. Det är det ideal vi ska följa för att vår själ ska ta nästa steg mot universell enhet. De många livsreadingarna, som Cayce gav, behandlade denna nivå hos idealet. Många tror att livsreadingarna har fått sitt namn, för att de handlar om tidigare liv. Detta är dock ett missförstånd. De handlar om personens nuvarande liv och de steg han ska ta för att själen ska fortsätta att utvecklas. De fakta, som kom fram ur de tidigare liven, gavs inte för att vara underhållning utan de ska ses som viktiga hjälpmedel för att personen ska hitta sitt ideal i detta liv.

Den tredje nivån ligger i vårt dagliga liv. Vi ska använda vår fria vilja och vara ansvariga inför oss själva för resultatet. Måhända har vi en vag idé om varför vi är här på jorden just nu. Måhända har vi någon gång haft en speciell upplevelse, då vi känt oss ett med universum, vi har känt det ända in i vårt innersta. Vi har då ett ögonblick lämnat våra vanor, vår yttre fasad, eller m.a.o. lämnat vår personlighet och givit utrymme för vår individualitet. Vår personlighet finns i detta livet och försvinner, när vi dör. Den har vi bara i detta liv medan vår individualitet är med oss i alla våra inkarnationer.

Vi fick tillfälle att tänka tillbaka på de speciella ögonblick, då detta hade hänt för oss och vi fick råd hur vi skulle söka efter vårt ideal i detta sammanhang. Vår personlighet är ofta ett hinder i vägen, eftersom den gärna vill kontrollera allt och få ner oss på jorden. Vårt intellekt sitter i personligheten och det gäller därför att skapa en bro till hjärtat och känslorna. Då är meditation ett bra sätt att söka kontakt med vårt personliga ideal.

UPPTÄCK DIN LIVSUPPGIFT Efter lunchpausen kom vi in på vår livsuppgift. Det gäller för oss, som personer, att på samma sätt som bolag eller andra verksamheter, söka fastlägga vår uppgift – vårt mål - och sedan utarbeta en handlingsplan för att nå detta mål. Man analyserar sina starka och svaga sidor och försöker sedan att målmedvetet styra livet i rätt riktning. Ska vi inte satsa energi på oss själva? Ska vi inte styra inriktningen av vårt liv? Vi ska hitta ett mönster eller ett tema för hur vi lever och verkar och använda detta i arbetet, inom familjen samt med vänner och omgivning. Det kan hända att vi efter några veckor eller några år känner att vi måste revidera vår uppgift eller vår handlingsplan - och då utvecklas vi vidare.

VÅRA TALANGER Vi har alla många olika talanger och vi använder oss av dem i olika grad i olika relationer till olika människor. Gentemot vissa människor använder vi kanske bara ett fåtal, medan vi i vårt äktenskap använder många fler. Det finns en sorts kvalitet i detta, som ökar allt eftersom relationen blir tätare. När vi bestämt vår livsuppgift och söker använda alla våra talanger för att förverkliga uppgiften, så brukar tingen sakta förändra sig. Vi får en annan syn på livets trivialiteter, det kommer mer glädje in i våra liv. Det gäller i allt vi företar oss.

Publicerad i vår medlemskrift Källan nr 13.

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer