Du är här

Kan vi vara på flera platser samtidigt?

Kan vår själ vara på flera platser samtidigt på jorden eller i flera inkarnationer samtidigt? John Van Auken besvarar frågan av en A.R.E. medlem i ett nyhetsbrev.

Svaret är som följer: Jag får den här frågan oftare än vad man skulle tro. Svaret är komplicerat beroende på den verklighetsuppfattning personen i fråga har. Om personen har en materialistisk syn på världen är verkligheten smalare. Om personens medvetna har tagit del av mångdimensionella upplevelser är svaret vidare, till och med oändligt. Eftersom du läser detta nyhetsbrev och är medlem i A.R.E. antar jag att du tillhör den senare kategorin. I vilket fall är svaret ja.

Cayces readingar lär oss att bortom denna vår dimension (på jorden) finns ingen tid eller rum i vår bemärkelse. Det finns däremot en oändlig enhet. I en sådan miljö upplever själen allt samtidigt - holistiskt. Ett tidigare liv är lika närvarande som ett nuvarande liv som är lika nära som ett kommande framtida liv. På denna högre medvetandenivå ser vi alla erfarenheter och hur de hänger ihop med varandra. Det tidigare avslöjar det nuvarande och det nuvarande visar på framtiden.

Lokation (location) är ett annat fenomen som Cayce tar upp. Bilokation och multilokation är erfarenheter som varje själ men någon grad av högre medvetande och en högre fysisk vibration kan uppnå om det behövs eller önskas. Det finns exempel på detta i arkiven hos Cayce och många andra källor.

Jag förstår hur svårt  det är för en tredimensionell person att uppfatta hur det sker i nuet och rummet. Begreppen ”här” och ”nu” är viktiga och meningsfulla för oss för vår själs tillväxt och vårt medvetandes utveckling och Gud, en oändlig Gud, har välsignat och helgat denna plats i tid och rum. Den är till till för vår utveckling. En liknelse kan vara när vi flyger med ett flygplan för första gången och får nya perspektiv på saker och ting. Det finns ett annat perspektiv som också är viktigt och meningsfullt för vår större förståelse. Nyckeln är att vara balanserad.

Gå inte för långt från denna världs verklighet och liv, men var inte för fixerad på denna verklighet som den enda. Det är det inte.

Översättning: Ulf Westman

Artikel publicerad i Personal Spirituality, nyhetsbrev från A.R.E. Dec 2009

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer