Du är här

Svenska titlar om Edgar Cayce

Svensk litteratur om Edgar Cayce vid Stiftelsen Edgar Cayce Center

Som service till stödjande medlemmar vid Stiftelsen tillhandahålls böcker från det stora Cayce materialet. Här är en lista på titlar som för närvarande finns samt en kortfattad beskrivning över innehållet.
Besök gärna >> www.reincarnationbooks.se >> där du även kan få gratis läsprov i form av utvalda sidor i PDF.

OBS Från maj månad 2022 säljer vi inte längre böcker direkt från förlaget utan hänvisar till bokhandeln. Se hemsidan www.reincarnationbooks.se för mer info om detta.

LÅNEBÖCKER: Vi har låneböcker för våra medlemmar både på engelska och på svenska. Mejla till bibliotek@edgarcayce.se om du har frågor om vilka titlar som finns att låna.

Titelförteckning

ATT SÖKA GUD
BESÖK FRÅN HIMLEN
DEN NATURLIGA BEHANDLINGEN AV PSORIASIS
DET FINNS EN ÖNSKAN
DET FORNTIDA EGYPTEN - ENLIGT EDGAR CAYCE
EDGAR CAYCE DEN SOVANDE PROFETEN
EDGAR CAYCE HANDBOK FÖR ATT SKAPA DIN FRAMTID
EDGAR CAYCE OCH DÖDAHAVSRULLARNA
EDGAR CAYCE OCH KABBALAH
EDGAR CAYCE OM AKASHAKRÖNIKAN
EDGAR CAYCE OM ANDLIGA KRAFTER INOM DIG - ÖPPNA ...
EDGAR CAYCE OM ANDLIG TILLVÄXT
EDGAR CAYCE OM AURAN
EDGAR CAYCE OM EN ORSAK - MÅNGA FÖLJDER - LÄCKANDE TARM - LGS
EDGAR CAYCE OM JESUS - Hans ord ...
EDGAR CAYCE OM PERSONLIG TRANSFORMATION - DEL 1
EDGAR CAYCE OM VIBRATIONER
EDGAR CAYCE OM ÄDELSTENAR & STENAR
EDGAR CAYCES FRAMSTÄLLNING - DET FINNS EN FLOD!
EDGAR CAYCES GODA RÅD
EDGAR CAYCES VISDOM FÖR IDAG
EDGAR CAYCES VISDOM FÖR IDAG - DEL 2
EDGAR CAYCES VISDOM FÖR IDAG - DEL 3
FRÅN KARMA TILL NÅD
FÖRÄNDRINGAR PÅ JORDEN
GUDS ANDRA DÖRR
HÄLSA HELA LIVET - Hur man optimerar immunförsvaret
KVARLEVAN – AV ESSÉERNA, DEL 1
KVARLEVAN – AV ESSÉERNA, DEL 2
MEDITATION - VÄGEN TILL LJUSET
MÅNGA BONINGAR - DEL 1
MÅNGA BONINGAR DEL 2 - HELA KARMA INOM DIG
PROFETIOR FÖR VÅR TID - Den yttersta tiden?
VÅRT URSPRUNG OCH LIVSÖDE - Själens utveckling
VI OCH VÅRA SÄLLSKAPSDJUR
TOLV LEKTIONER I ANDLIG UTVECKLING

 

SVENSKA BÖCKER OCH TITLAR
(Samma titlar som ovan men med en kortfattad innehållsbeskrivning)

ATT SÖKA GUD
Ursprungstitel: A Search for God. Association for Research and Enlightenment, Virginia Beach. Originalöversättning av Gun Olofsson. Svensk upplaga. 272 sid. Books-on demand, Visby. 2006.
ISBN 13: 978-91-974761-6-4. Denna bok förändrar liv. Så står det i introduktionen i början av boken.

BESÖK FRÅN HIMLEN
Ursprungstitel: Visits from Heaven, av Josie Varga, A.R.E. Press / 4th Dimension press, Virginia Beach. Originalöversättning av Ole Barry. Svensk upplaga. 316 sid. DigitalTryckNu, Falkenberg, 2021.
ISBN: 978-91-98509687.

DEN NATURLIGA BEHANDLINGEN AV PSORIASIS
Se Readingserien nr 4. I USA har man länge framgångsrikt kunna hjälpa tusentals människor som lidit av psoriasis till ett friskare liv, bland annat tack vare ändrad kost plus andra åtgärder. Information bygger på Cayce-materialet och används av dr. Pagano. Dietschema och förslag till ändrad kost finns med. OBS Vi rekommenderar allltid kontakt med din läkare innan någon som helst behandling påbörjas. ISBN: 91-971853-7-X

DET FINNS EN ÖNSKAN (Utgången) (Ersatt av EDGAR CAYCES FRAMSTÄLLNING)
Historien om Edgar Cayce av Thomas Sugrue. Först publicerad 1942, omarbetad 1945, svensk upplaga 1993, ISBN 91-971853-0-2, 397 sidor, 10,4 x 17,3 cm, 304 g. Översättning till svenska av Ole Barry. Edgar Cayces märkliga profetior och de medicinska kurer som han ordinerade när han var i trans – berättad av den ende författare som kände och forskade kring honom när han levde. Originalets titel: There is a River. Thomas Sugrue var vän till Edgar Cayce och skrev denna mycket fina biografi medan Edgar Cayce levde.

DET FORNTIDA EGYPTEN - ENLIGT EDGAR CAYCE 
Av John Van Auken. Publicerad 2011, svensk upplaga 2016, ISBN 978-91-980046-5-6 (svensk), 292 sidor, 10,4 x 17,3 cm, 304 g. Översättning till svenska av Kinga Håkansson.

I över 40 år har John Van Auken studerat Edgar Cayces readingar. I den
här boken kommer vi närmare det gamla Egyptens liv och gåtor.

Forskning bekräftar mycket av det som Edgar Cayce avslöjade för eftervärlden. En del av Cayces readingar handlar om tidigare liv i Egypten. Dessa väver Van Auken samman med egyptiska legender bevarade på papyrus, tempelväggar och i pyramiderna. Prästinnor, präster, helare, kvinnliga faraoner och gudar bland människor blir mer begripliga i Van Aukens bok. Tack vare denna blandning mellan legender och readingar blir bilden djupare och mer komplex.

Originalets titel: Edgar Cayce´s Tales of Ancient Egypt.

EDGAR CAYCE DEN SOVANDE PROFETEN
Den storslagna historien om livet, profetiorna och de häpnadsväckande medicinska readingarna av amerikas största medium!
av Jess Stearn. Först publicerad 1967, svensk 1:a upplaga januari 1994, ISBN 91-971853-1-0, 354 sidor, 10,4 x 17,4 cm, 273 g. 2:a upplaga 2001. Översättning till svenska av Ole Barry.
Originalets titel: The Sleeping Prophet. En av de bästa böcker som skrivits om Edgar Cayce. Den berättar om hans liv och behandlar ämnen från readingar.

EDGAR CAYCE HANDBOK FÖR ATT SKAPA DIN FRAMTID
Denna intressanta bok presenterar Cayces tjugofyra andliga nycklar, som
kan låsa upp dörrarna till att förstå dig själv. De undervisar om livets mysterier och är tydliga för den som vill och kan titta närmare på sitt liv. Dessa principer kan tillämpas i alla situationer och du kan börja använda dem med en gång i ditt dagliga liv.
av Mark Thurston och Christopher Fazel. Först publicerad 1992, svensk 1:a upplaga december 2018, ISBN 978-91-639-5008-7, 236 sidor, Reincarnation Books. Översättning till svenska av Petri Hekkinen och Gun Olofsson.
Originalets titel: The EDGAR CAYCE HANDBOOK FOR CREATING YOUR FUTURE. En inspirerande bok om priciperna som leder livets stora spel.

EDGAR CAYCE OCH DÖDAHAVSRULLARNA
av Glenn D. Kittler. Larson förlag 1991, tredje upplagan, 212 sidor, 15 x 21,6 cm, 402 g. Originalets titel: Edgar Cayce on the Dead Sea Scrolls. Översättning Maria Adkinson/Per Axel Atterbom.
En mycket intressant bok om bl.a. rullarnas upptäckt och esséerna.
ISBN 91-514-0062-6

EDGAR CAYCE OCH KABBALAH
av John Van Auken, Reincarnation Books. 2019, svensk upplaga, 293 sidor, 15 x 21,6 cm, 440 g. Originalets titel: Edgar Cayce and the Kabbalah. Översättning: Redaktionsgrupp Gun Olofsson och Ulf westman med flera. Granskning av Thomas Karlsson, fil.dr, religionshoria.
En intressant bok om Kabbalah.
ISBN 978-91-98509625

EDGAR CAYCE OM ANDLIGA KRAFTER INOM DIG - Öppna din själ med drömmar, intuition, kundalini och meditation av John Van Auken. Reincarnation Books. 268 sid. 2016. Översättning Gun Olofsson.
ISBN 978-91-980046-7-0

I boken får vi insikter om våra andliga krafter. Han beskriver denna livskraft som finns inom oss alla och hur vi kan ta tagi dem och leda dem måt våra livsmål. När vi förstår de andliga krafterna inom oss och hur vi kan använda dem avslöjas vårt sanna syfte.

EDGAR CAYCE OM ANDLIG TILLVÄXT - Exempel och fall med råd från Edgar Cayces readingar, av Kevin J Todeschi. Reincarnation Books. 162 sid. 2020. Översättning Gun Olofsson.
ISBN 978-91-985096-7-0

Boken har exempel och fall med råd från Edgar Cayces readingar och förklarar processen med personlig transformation som gör det möjligt för oss att transformera inte bara oss själva utan också vårt samhälle och vår värld.

EDGAR CAYCE OM AKASHAKRÖNIKAN
av Kevin J Todeschi. Reincarnation Books 2013, första upplagan, 218 sidor, 15 x 21 cm, 216 g. Originalets titel: Edgar Cayce on the Akashic Records. A.R.E. Press. 13:th printing, 2007  
Översättning Gun Olofsson.
En mycket intressant bok om Akashakrönikan eller Livets Bok som innehåller all information om varje individ som någonsin har levt på jorden. Den handlar om vårt ansvar att forma vårt öde.
ISBN 978-91-977466-9-4

EDGAR CAYCE OM AURAN
Edgar Cayce om Auran (Readingserien nr 6)
Reincarnation Books. 30 sid. 2007. Denna skrift är den enda skrift som Edgar Cayce själv direkt medverkade i. Thomas Sugrue skrev ner det som Edgar Cayce berättade för honom om sina egna iakttagelser när det gäller auran Edgar Cayce kunde se andra människors aura och trodde i sin barndom att alla kunde det. Översättning Gun Olofsson.
ISBN 13:978-91-974761-3-3
ISBN 10: 91-974761-3-7

EDGAR CAYCE OM EN ORSAK - MÅNGA FÖLJDER - LÄCKANDE TARM - LGS
Edgar Cayce om En orsak - Många följder  - Läckande tarm - LGS
Reincarnation Books. 180 sid. 2020. Denna bok handlar om begreppet "läckande tarm" eller som det heter på engelska" Leaky Gut Syndrome" som Edgar Cayce tog upp i sina readingar för länge sedan som en möjlig förklaringsmodell för många olika sjukdomar, bland annat psoriasis, lupus, tarmsjukdomar med mera. Dr Pagano arbetade med Cayces information angående detta i över fyrtio år och som kiropraktor hjälpte han tusentals människor till ett bättre liv. Översättning: Åke Westin. Textbearbetning av Gun Olofsson och Ulf Westman.
ISBN 13:978-91-985096-6-3

EDGAR CAYCE OM JESUS
Edgar Cayce om Jesus - Hans ord tolkade, Hans mystiska undervisning uppenbarad. Reincarnation Books. 155 sid. 2017.
Ursprungstitel: Jesus - His Words Decoded, His Mystery Teachings Revealed by John Van Auken, A.R.E. Press. 3:rd printing, 2005.
En överraskande bok om en mer universell Kristus. Den förklarar begrepp som ormens kraft, himmelskartor, själens natur och dynamiken i själens återfödelse. Den integrerar Jesus uttalanden med koncept från andra religioner och filosofier. Översättning Åke Westin.
ISBN 13:978-91-98004694

EDGAR CAYCE OM PERSONLIG TRANSFORMATION - DEL 1
Edgar Cayce om Personlig Transformation - Del 1. 44 sid. 2021.
Samling av artklar publicerade i magasinet Venture Inward av Mark Thurston. A.R.E. Press.
Artiklarna handlar om personlig transformation. Redaktör: Gun Olofsson.
ISBN: 978-91-986133-1-5
ISBN: 978-91-986133-2-2 PDF (2021)

EDGAR CAYCE OM VIBRATIONER - KRAFT I RÖRELSE
Ursprungstitel: Edgar Cayce on vibrations: spirit in motion, by Kevin J. Todeschi. Association for Research and Enlightenment, Virginia Beach. Originalöversättning av Gun Olofsson. Svensk upplaga. 120 sid. ISBN 13: 978-91-974761-8-8. Reincarnation Books.
I denna fascinerande bok skriver Kevin Todeschi om vibrationernas kraft och inflytande. Han utforskar hur allt är vibrationer och undersöker hur vi fortsätter att skapa och forma dessa. Vi får lära oss hur vibrationer påverkar oss och världen omkring oss. Kevin Todeschi förklarar att alla vibrationer i själva verket är ande eller kraft i rörelse.

EDGAR CAYCE OM ÄDELSTENAR & STENAR
Boken undersöker användning av ädelstenar, stenar och metaller med olika slag av påverkan för människan avseende det fysiska, mentala och andliga. A.R.E Press. Översättning: Ulf Westman. Svensk text. 108 sid, 2020. ISBN: 978-91-9850964-9

EDGAR CAYCES FRAMSTÄLLNING - DET FINNS EN FLOD!
av Thomas Sugrue. Ursprungstitel: There is a river. Originalöversättning av Ole Barry. Svensk 3:e uppl. 347 sid. Books-on demand, Visby. 2006. ISBN: 91-971853-0-2 (svenska första och andra upplagan). ISBN 13: 978-91-971853-0-1 (svensk 3:e uppl.).
Det finns en flod mellan den gudomliga energin i sfärerna och den gudomliga energin som finns i varje inkarnerad själ. Det är just detta utbyte som här åsyftas. Det är det denna bok vill visa på - att där finns en flod av energi.

EDGAR CAYCES GODA RÅD
Ursprungstitel: Individual Reference File (IRF) av Gladys Davis Turner och Mae Gimbert St. Clair. Översatt av Gun Olofsson. Individual Reference File, även kallad Black Book i readingarna. Avhandlar frågeställningar samt ger råd för det dagliga livet, såväl hälsofrågor som djupare filosofiska tankar. Svensk text. 288 sid. 2005. ISBN: 91-971853-9-6

EDGAR CAYCES VISDOM FÖR IDAG
Readingserien nr 15. Ett urval artiklar ur Venture Inward som publicerades under åren 2010 till 2016 av Kevin J Todeschi och Henry Reed. Dessa gavs ut i boken Contemporary CAYCE; A Complete Exploration Using Today´s Philosophy and Science. Den boken finns inte på svenska. Vi har valt att översätta och ställa samman delar av dessa artiklar. Redaktör: Gun Olofsson. Svensk text. 38 sidor. 2018.
ISBN:978-91-639-5004-9
ISBN 978-91-639-5005-6 PDF (2018)
Readingserien säljs vanligen inte i bokhandeln, ni kan beställa från oss.

EDGAR CAYCES VISDOM FÖR IDAG - DEL 2
Readingserien nr 16. Ett urval artiklar ur Venture Inward som publicerades under åren 2010 till 2016 av Kevin J Todeschi och Henry Reed. Dessa gavs ut i boken Contemporary CAYCE; A Complete Exploration Using Today´s Philosophy and Science. Den boken finns inte på svenska. Vi har valt att översätta och ställa samman delar av dessa artiklar. Redaktör: Gun Olofsson. Svensk text. 44 sidor. 2019.
ISBN:978-91-985096-0-1
ISBN 978-91-985096-1-8 PDF (2019)
Readingserien säljs vanligen inte i bokhandeln, ni kan beställa från oss.

EDGAR CAYCES VISDOM FÖR IDAG - DEL 3
Readingserien nr 17. Ett urval artiklar ur Venture Inward som publicerades under åren 2010 till 2016 av Kevin J Todeschi och Henry Reed. Dessa gavs ut i boken Contemporary CAYCE; A Complete Exploration Using Today´s Philosophy and Science. Den boken finns inte på svenska. Vi har valt att översätta och ställa samman delar av dessa artiklar. Redaktör: Gun Olofsson. Svensk text. 44 sidor. 2019.
ISBN:978-91-985096-9-4
ISBN 978-91-986133-0-8 PDF (2020)
Readingserien säljs vanligen inte i bokhandeln, ni kan beställa från oss.

FRÅN KARMA TILL NÅD
Ursprungstitel: From Karma to Grace - The Power of the Fruits of the Spirit
av John van Auken. Reincarnation Books, 978-91-980046-2-5, 142 sidor, 14,8 x 21 cm, 242 g. Översättning till svenska av Kinga Håkansson. Nyckeln är att leva kreativt och tillämpa ”Andens frukter” i relationer med andra och när man handskas med de utmaningar som dyker upp.

FÖRÄNDRINGAR PÅ JORDEN FINNS SOM PDF
Edgar Cayces förutsägelser, sedda i ljuset av nutida tidningsrubriker
av Hugh Lynn Cayce. Reincarnation Books, ISBN 91-971853-3-7, 192 sidor, 10,3 x 17,4 cm, 152 g. Originalets titel: Earth Changes. Översättning till svenska av Ole Barry/Annika Dellholm. Förutsägelser från Edgar Cayce´s readingar. Läsvärd.

GUDS ANDRA DÖRR
Se Readingserien nr 9. Skriften handlar om det vi kallar döden. Livet fortsätter men i annan form. Hugh Lynn Cayce som var son till Edgar Cayce ställde samman denna skrift som bygger på Cayces readingar. Sist i skriften finns ett föredrag som Edgar Cayce höll i februari 1934. Översättning av Gun Olofsson.
ISBN 13:978-91-974761-6-1

HÄLSA HELA LIVET - Hur man optimerar immunförsvaret
Se Readingserien nr 10. Skriften handlar om grunder för vår hälsa. Har en enkel "att-göra"-guide till ett liv baserat på Cayces readingar. Ger råd och tip för en perpekt hälsa. Innehåller en självtest. Originalet heter Healthy for life - Basics for Healthy Living av Anne Hunt. Översättning av Gun Olofsson.
ISBN 13:978-91-977466-2-5

KVARLEVAN – AV ESSÉERNA, DEL 1
En roman om under, gudamakt och kärlek av Mary La Croix. ISBN 91-971853-4-5, 240 sidor, 15,4 x 21,7 cm, 336 g. Översättning till svenska av Ole DuBarry. 1996. Baserad på Edgar Cayces readingar och nya amerikanska bibeln. En historisk inblick i hur esséerna levde, samt Jesu födelse, uppfostran och skolning hos dem. Originalets titel: The Remnent.

KVARLEVAN – AV ESSÉERNA, DEL 2
av Mary La Croix. ISBN 91-971853-4-5, 239 sidor, 15,4 x 21,7 cm, 336 g. Översättning till svenska av Ole DuBarry. 1996.
Originalets titel: The Remnent.

MEDITATION  - VÄGEN TILL LJUSET
Reincarnation Books. 72 sid. 2007. Elsie Sechrist blev seriöst intresserad av parapsykologi i mitten på 1930-talet. I början av 40-talet mötte hon Edgar Cayce, Amerikas bäst dokumenterade medium på 1900-talet och arbetade med honom. Tillsammans med honom la hon tonvikten på forskning och studier i hela det parapsykologiska fältet. Översättning av Gun Olofsson.
ISBN 13:978-91-974761-4-0
ISBN 10: 91-974761-4-5

MÅNGA BONINGAR - DEL 1
Reincarnation Books. 202 sid. 2012. Gina Cerminara tar upp reinkarnation från sin utgångspunkt som forskare. Översättning av Ole Barry. Bearbetning: Gun Olofsson och Marianne Westman.
ISBN: 978-91-977466-8-7

MÅNGA BONINGAR DEL 2 - HELA KARMA INOM DIG
Reincarnation Books. 160 sid. 2011. Gina Cerminara tar upp begreppet reinkarnation och belyser det ur flera aspekter. När Edgar Cayce först stötte på det i sina readingar hade han svårt för att acceptera det men kom senare att helt stå bakom uppfattningen att reinkarnation existerar och att det förklarar mycket som annars är svårt att förstå. Översättning av Åke Westin.
ISBN: 978-91-977466-5-6

PROFETIOR FÖR VÅR TID - Den yttersta tiden?
Reincarnation Books. 184 sid. 2021. John Van Auken beskriver ett antal profetior i denna bok. Lever vi i den yttersta tiden? Boken handlar om profetior som strålar samman i vår tid. I dem ingår Nostradamus dateringar och visioner, budskapen från Jesus moder Maria, tidslinjen i den stora pyramiden, Bibeln, Edgar Cayces profetior med flera. Översättning av Ole Barry, Gun Olofssson och Ulf Westman.
ISBN: 978-91-985096-5-6

VÅRT URSPRUNG OCH LIVSÖDE - Själens utveckling
Reincarnation Books. 206 sid. 2012. Kathy L. Callahan kopplar samman intresset för intuition, regressionsterapi och nära-döden-upplevelser med vår evolution som art. Översättning av Gun Olofsson.
ISBN: 978-91-977466-6-3

VI OCH VÅRA SÄLLSKAPSDJUR - En holistisk handbok...
Reincarnation Books. 160 sid. 2015. Douglas E. Knueven redogör får hur våra relationer med våra sällskapsdjur har betydelse. Författaren är veterinär med holistisk djurvård som specialitet. Översättning av Ole Barry. Bearbetning av Gun Olofsson.
ISBN: 978-91-977466-6-3

TOLV LEKTIONER I ANDLIG UTVECKLING
Reincarnation Books. 140 sid. 2015. Kevin J Todeschi visar på principerna i Cayces material om själens tillväxt och personlig transformation. Från samarbete till kärlek. Om hur vi kan vakna upp till vår sanna natur och en medvetenhet om själens syfte. Boken kan användas enskilt eller i grupp. Cayces material studeras över hela världen av människor med olika tro. Översättning av Thomas Jedensjö.
ISBN: 978-91-980046-3-2

READINGSERIEN

Förutom medlemskriften Källan ger vi också ut det som kallas Readingserien minst en gång per år.
Se >> Readingserien

Nr 1 Hur man uttolkar en reading
Nr 2 Edgar Cayce läser ur Akashakrönikan - Fallet med Anna Campbell
Nr 3 Hur får jag det bättre med andra människor och med mig själv?
Nr 4 Den naturliga behandlingen av psoriasis
Nr 5 Edgar Cayce om kost och hälsa
Nr 6 Edgar Cayce om Auran
Nr 7 Meditation - Vägen till Ljuset
Nr 8 Drömmar - Det undermedvetnas språk
Nr 9 Guds Andra Dörr - Livets Kontinuitet
Nr 10 HÄLSA HELA LIVET - Hur man optimerar immunfösvaret
Nr 11 Personen Edgar Cayce och hans filosofi
Nr 12 Tidiga civilisationer - Mu, Lemurien, Atlantis och det forntida Egypten
Nr 13 Edgar Cayce om Andlig utveckling
Nr 14 Edgar Cayce om ett hälsosamt liv
Nr 15 Edgar Cayces visdom för idag
Nr 16 Edgar Cayces visdom för idag - del 2
Nr 17 Edgar Cayces visdom för idag - del 3
Nr 18 Edgar Cayce om Personlig Transformation - del 1
Nr 19 Edgar Cayce om Personlig Transformation - del 2
Nr 20 Edgar Cayce om Personlig Transformation - del 3

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer