Du är här

Att hantera karmiska orsaker till sjukdom

Att hantera karmiska orsaker till sjukdom (utdrag ur Readingserien nr 14 Edgar Cayce om ett hälsosamt liv).

Utifrån ett reinkarnationsperspektiv kan den bakomliggande orsaken till en sjukdom ha utvecklats under en tidigare livstid – ibland kallad fysisk karma eller en karmisk omständighet eller konsekvens – där någon slags överdrift skulle kunna skapa en svaghet hos en individs fysiska mönster. Denna svaghet, som då återupprepats i personens kropp, kan manifestera sig under flera livstider fram till dess att man har lärt sig läxan och svagheten har retts ut.

Vi har en tendens att förmoda att om inget riktigt skäl till sjukdomssituationen kan fastställas i våra nuvarande liv, så måste den vara kopplad till något i en tidigare inkarnation eller tidigare liv på det här jordeplanet. Dessa möjligheter har demonstrerats på ett tydligt sätt för många personer genom regressionsterapi. Eftersom vi inte längre har en ansedd synsk person som Edgar Cayce som kan visa oss påverkan av våra tidigare existenser, får vi förlita oss på denna form av terapi eller andra
vägar, till exempel drömmar och liknande, för att förstå ursprunget till våra bekymmer med hälsan.

Nästan 300 sjukdomsfall i Cayces readingar har betecknats ha sin orsak i fysisk karma, manifesterad i en mängd olika sjukdomar från akne, anemi, cerebral pares, epilepsi och ögonsjukdomar till psykisk sjukdom, MS, Parkinson, förlamning, polio och tuberkulos. (Men bara för att en individ har ett av dessa fysiska tillstånd behöver det inte nödvändigtvis bero på tidigare livs karmiska tillstånd.) Genom att reflektera över tänkbara misstag i ett tidigare liv som nu ska hanteras i detta liv, och komma fram till orsak och verkan, kan den enskilde få hjälp att inse effekterna av vad han eller hon har sått, och på så sätt reda ut saker från det förflutna.

En fallbeskrivning från Cayces readingar
En 14-årig pojke fick sin första reading av Cayce den 29 augusti 1927. (Under en 15-årsperiod skulle han få totalt nio readingar.) I denna livsreading blev han varnad ”om problem som skulle ge lidanden i den fysiska kroppen, på grund av överbelastning och stress i matsmältningssystemet.”
[641-1]

Gladys Davis Turner, Cayces sekreterare under lång tid, noterade att både hans mamma och syster bekräftade denna svaghet med matsmältningen och sa, att ”han alltid haft en svag mage och inte kunde äta vad som helst, som de andra barnen.” Gladys påpekade också att han hade följt de rekommenderade behandlingarna och, som en konsekvens, ”försvann nattsvettningarna, även huvudvärken, tröttheten och obehagliga reaktioner, och hans ungdomsår var normala.” [641-2, Rapport #1]

Det var inte förrän vid den unge mannens sjätte reading den 3 december 1940, som han, nu 27 år gammal, frågade om de karmiska konsekvenserna för hans matsmältningsproblem:
F: Vilka omständigheter i tidigare liv har medfört den nuvarande svagheten i matsmältningssystemet, och varför?
S: Ett överintag av mat under den franska liksom den persiska inkarnationen, med alltför mycket aktivitet hos de syraproducerande krafterna i systemet. Detta har visats i de fysiska reaktionerna från det mentala och det andliga planet. Nu gäller det därför, att verkligen hålla enhetlighet och konsekvens, i tanke, tal och födoämnen. [641-6]

croesus kingVad gjorde han under dessa inkarnationer? I Frankrike arbetade han som eskort och beskyddare till monarken Ludvig XIII och han deltog i många av de överdrifter som förekom vid hovet på den tiden med alltför mycket överflöd av föda. Han valde också kungens kläder och satte klädkoden på den tiden. Intressant är att han i sitt nuvarande liv [641] arbetade som försäljare av uniformer, helt uppslukad av sitt arbete och ganska framgångsrik.

Från hans persiska inkarnation ges inte så många detaljer. Han var läkare vid hovet (tidsperioden var inte säker, kanske var det under Krösus regeringstid under 500-talet f.Kr.) och enligt readingen vann han och förlorade. Han förlorade ”genom att inte tillämpa självet till det väsendet stod för.” [641-1] Sura förhållanden på grund av ett överintag av mat trasslade till hans atsmältningssystem, och denna svaghet överfördes till hans nuvarande livstid.

Enligt hans brev fortsatte han att ha magproblem och hade svårt att reglera sin kost, trots försök att följa readingarnas rekommendationer. En anteckning som Gladys Davis Turner gjorde den 1 november 1974 visade att [641] hade opererats för ljumskbråck och problem med en krampande grovtarm.

Han hade också behandlats för ett tillstånd som gränsade till ett sår i tarmen, men röntgen visade ingenting. Tillsammans med kronisk förstoppning hade han mycket ont och obehag från mat som inte överensstämde med hans konstitution.

Gladys spekulerade också: ”Kan alla dessa återstående återkommande symptom vara fysisk karma på grund av försummelse under hans tuffa år som affärsman (som försäljare av uniformer), baserad på den ursprungliga karman (prenatalt tillstånd) som nämnts i hans livsreading ...?” [641-7, Rapport #7] Med tanke på denna långa tid kan det tyckas att han med behandlingar borde ha kunnat övervinna detta tillstånd. Men något som har byggts upp under flera livstider kan inte utplånas så lätt, särskilt om svagheten är starkt inpräglad i individens själsliga mönster.

Dr Harold J. Reilly, en fysioterapeut som arbetade nära Cayce och som fick remisser från honom, kommenterade följande om detta ämne rörande fysisk karma:

”... Om man fortsätter att leva utsvävande under ett helt liv, utan att vidta korrigerande åtgärder, skulle du då förvänta dig att framdeles se den personen i ett annat liv med en helt ny kropp, perfekt i alla delar och som fungerar som om den hade aldrig missbrukats? ... Om man tror på reinkarnation med dess lag om karma - öga för öga och tand för tand, som man sår får man skörda - så måste man inkludera kroppen i den planen.” (The Searchlight, februari 1960)

Influenser från både nuvarande och tidigare liv
F: Är den ohälsa som jag har upplevt de senaste åren en följd av misstag i ett tidigare liv eller är det på grund av något fel i det nuvarande livet? [3395-2]

Denna fråga ställdes i en livsreading för en 63-årig redaktör för religiösa publikationer. Hon led av ansiktsförlamning, huvudvärk och artrit, som ibland tvingade henne att använda rullstol. Innan hon fick sin reading, kommenterade hon i ett brev: Jag är nu helt övertygad om att inget tidigare liv nödvändigtvis behöver ha haft något att göra med mina sjukdomar under de senaste åren, för under lång tid har jag burit med mig tillräckligt med hämningar, rädslor och oro i det nuvarande livet, som kan tjäna som förklaring till den sorts kropp som jag har nu. Jag tror att allt detta var ganska onödigt, men om jag måste ta del av resultaten för att kunna ta till mig denna medvetenhet, då accepterar jag dem med tacksamhet. [3395-1, Rapport #1]

Hennes positiva inställning avspeglades också i hennes första reading, i vilken hon bad om vägledning för sitt fysiska tillstånd. I sin andra reading ställde hon åter frågan nämnd ovan. Här är Cayce svar på ursprunget till hennes sjukdom, vare sig i nuvarande eller tidigare liv:
S: Båda. För det finns lagen om det materiella, det finns lagen om det mentala, det finns lagen om det andliga. Det som manifesterats i det materiella har först uppfattats i anden. Sålunda som vi har antytt, är all sjukdom synd, inte nödvändigtvis för tillfället, så som människan räknar tiden, men som en del av hela upplevelsen. Ty Gud har inte som syfte eller vilja att någon själ skall gå förlorad, utan renar alla genom sjukdom, genom välstånd, genom svårigheter, med de saker som behövs, i syfte att möta jaget - men i Honom, genom tro och gärningar, görs ni hela i varje liten del. [3395-2]

I vissa fall kan alltså det karmiska mönstret av en sjukdom ha ett dubbelt ursprung. På ett medkännande sätt ger Cayce henne uppmuntrande ord med rådgivning samt information om orsaken till hennes sjukdom.

Som vi ser det, är dessa underbara upplevelser för denna kropp, även i lidande och bekymmer - om kroppen bara kan acceptera dem som sådana. Ni har lärt ut, ni har predikat det i er litteratur och era aktiviteter, om hur och vad andlighet, praktiskt tillämpad i individens liv, kan skapa
för sin miljö, om att det mentala och kropp och själ bygger kroppen. Varför inte försöka att tillämpa det själv?

Detta är inte hårda ord, inte heller tänkta att vara hårda, men bristen på lämpliga elimineringar är källan till infektionen som orsakar tendenser till artros. Som en naturlig konsekvens från sinnet, när det gäller orsaken, skulle detta för en så underbar, så vacker själ som detta väsen, tyda på bristande självkontroll, att hålla tillbaka jaget från sådant som skulle betonas i sinnet och i kroppen. Detta är tecken på en typ av störning i det mentala jaget, om själens syfte går i rätt riktning. Och vem kan här ifrågasätta syftet hos detta väsen? [3395-1]

Hennes goda humör fortsatte att stödja henne. När hon bekräftade tiden för sin andra reading, skrev hon om de framsteg som hon gjorde i sitt andliga liv och nämner påverkan av Glenn Clark år 1939 (grundare av Camps Farthest Out och andlig författare).

... jag trodde hela tiden att jag var kristen, men jag hade varken den entusiasm eller det inre liv som jag har nu. Om jag hade haft det hela tiden, är jag säker på att jag inte skulle ha haft den havererade kropp som jag har nu. Men vi kan bara gå vidare från den plats där vi befinner oss ... [3395-1, Rapport #1]

Hon behöll intresset för sin andliga utveckling, och önskade veta vilka förändringar hon behövde göra i sitt tänkande och sina levnadsvanor. Då hon svarade på en fråga från Hugh Lynn Cayce 1947, erkände hon, att hon inte varit uthållig beträffande de råd hon fått i readingen. Hon ansåg att eftersom hennes artrit varat under så lång tid och att hennes framsteg beträffande läkningen var så långsam, så hade hon slutat försöka. Men när hon höll sig i rörelse och vilade då och då, så upplevde hon besvären som inte alltför påtagliga.

Cayce gav henne ett brett perspektiv att begrunda i denna kortfattade kommentar från hennes fysiska reading:
För själens syfte är i enlighet med de Kreativa Krafterna. Vi finner här att för denna kropp är syftet att få kropp och sinne i samklang. Det skulle vara ett korrekt sätt att ställa in alla delar till ett samarbetande kroppsbyggande inflytande. [3395-1]

Karma är en stor utjämnare. Genom karma hålls vi i balans – likt rättvisans vågskålar. En påminnelse: Felaktig tillämpning eller att bryta en lag får konsekvenser, som så småningom måste redas ut och bli uppmärksammade. Oavsett om det blir viktigt eller ens nödvändigt att precisera varifrån sjukdomen härrör, kan vi fortfarande dra nytta av de förslag och den uppmuntran som finns i Caycereadingarna: Att tona in kroppen till dess andliga källa, att arbeta med oss själva på alla nivåer - fysiska tillämpningar, positiva attitydförändringar och att regelbundet utöva bön och meditation. Denna kombination kan bidra till det nödvändiga och livsbejakande helandet i vår nuvarande livstid.

Översättning: Ella Stolpe Arvendahl
Artikel ut Venture Inward Newsletter, vintern 2014

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer