Du är här

Kraften i avsikten

Kraften i avsikten   (utdrag ur Readingserien nr 14 Edgar Cacye om ett hälsosamt liv).
De flesta välkända healers, även de som har en specialitet eller teknik att dela med sig av, omfattar just begreppet avsikt eller uppsåt som en ledstjärna i sitt arbete. Förmodligen, och näst intill det mest centrala är avsikten (en grundläggande, meditativ praxis som vanligtvis föregår de terapeutiska healingsessionerna), en mycket viktig del av processen, som fokuserar på utövarens motivation.

Denna komponent omfattar flera aspekter. Inte bara att en healer måste ha en stark önskan att hjälpa, utan också en förståelse för hur man ska nå målet och hur man kan underlätta ingripande och överlåtandet av hängivenheten på utfallet. Att förstå sina motiv (varför man vill hjälpa
eller läka) är en del av en healers ansvar i ett självlärande, vilket gör den helande handlingen till ett noggrant övervägande och en medvetenhet.

Förklaring av ”Avsikt”

Innan vi presenterar Cayces inställning till avsikt, finns här flera förklaringar från lexikon och från andra healers som bidrar till att klargöra innebörden av avsikt.

Som substantiv, betyder avsikt ett syfte eller mål som man är fast fixerad mot, med en viss grad av allvar och intensitet. Det innebär en mening eller betydelse för en handling som inte kan tydligt uttryckas. Det finns också en anda av beslutsamhet att utföra handlingen.

Tidigt i utvecklingen av Therapeutic Touch (en helande modalitet som har lärts ut till tiotusentals inom vården), anger en av grundarna Dolores Krieger, PhD, RN, ”Dora Kunz och jag hade insett att ett grundläggande begrepp som ligger till grund för dess effektivitet var att terapeuten
återbalanserar vitala energier med avsiktlighet. Intentionen med termen ’avsiktlighet’ är inte bara att viljan är inblandad – till exempel viljan att personen skall bli bra – men också innebörden att det finns  ett mål i åtanke för ändamålet med avsikten.

Logiskt skulle man sedan föreslå att Therapeutic Touch görs som en medveten, uppmärksam handling, baserad på en persons kunskap om terapeutiska funktioner hos en persons vitalenergifält.” (Therapeutic Touch: Inner Workbook).

Dr Krieger började inse att sinnet styr flödet av energi, leder energin genom det allomfattande fältet. Terapeuten hjälper den som blir helad att omflytta sitt centrum. Och drivkraften för denna transferering av energi är terapeutens intention.

Janet Mentgen, grundare och utvecklare av Healing Touch, ett flernivåprogram som flitigt används inom sjuksköterskeyrket och för djur och som ett andligt arbete i kyrkor, uppmuntrar utövare att fylla sina behov genom egenvård. Förutom att bibehålla ett personligt tillstånd av välbefinnande, minska trötthet och stress, utvecklar healers också kvaliteter som medkänsla, öppenhet, kärlek, nyfikenhet och flexibilitet inför äventyret som är healingarbete.

Healing Touch Level I Notebook fastställer:
”En healers avsikt är att hjälpa någon, att se den personen helas och att fokusera på avsikten med healing.” Detta fokus hålls under hela läkningsprocessen. Kvaliteten på denna avsikt påverkar läkningen.

Osteopaten dr John Upledger fick sin introduktion till kraften i avsikten i slutet av 1960-talet, när han och andra läkare började använda akupunktur för att behandla patienter vid flera kliniker i
Florida. Några av läkarna hade stor framgång, medan andra inte hade det – trots att det var samma patienter. Som han beskriver i sin bok Your Inner Physician and You tänkte dr Upledger först att det var någon suggestion, så läkarna försökte hitta eventuella negativa eller positiva kommentarer om förväntningar. Vad de upptäckte var en skenbart stark korrelation mellan de olika utövarnas outtalade attityd: De läkare som verkligen trodde på de positiva effekterna av akupunktur fick bättre resultat än de som inte gjorde det. Det blev uppenbart att det var inte var någonstans eller hur nålarna placerades som räknades, men vem som placerade dem.

”Terapeutens inställning ... har mycket att göra med framgången för patienten i dennes läkningsprocess”. Sannerligen verkade framgången här nå bortom tekniken. Cayces syn på Avsikten Cayce betonade konsekvent attitydens vikt för framgång med healing, som dr Upledgers upplevelse återberättad ovan framhåller. I flera readingar gällande massage får vi exempel på hur stor betydelse terapeutens mentala inställning har. En 38-årig man gavs följande råd, av vilka några också var ämnade för utövaren:

massage healing touchEn mild massage för att tysta kroppen skulle vara bra, med bön – och inte av dem som inte lever som de ber. Inte bara be att han kommer att bli bra, utan bra för vad? Be inte för kroppen att bli bra för vad kroppen kan göra för sig själv, utan för dem som han har hjälpt och även förhindrat. [3439-1]

För en femårig pojke skulle tiden under  massagen vara bra för en ”period för meditation och bön, och för samtal om det andliga livet för utveckling av kropp och själ”. [5406-1]

Goda samtal under massagen nämndes också i andra readingar. Kvaliteten på massagen togs upp i följande reading: Skynda inte genom massagen. Ta tid på dig med massagen, och låt det ske i en anda av sanning, av hopp, med avsikt, med tankeväckande influenser som kommer att underlätta den koordinering som behövs för återuppbyggnaden, återställandet av denna kropps tillstånd. [2642-1]

Ofta blev ordet avsikt i readingar jämställt med eller kopplat till syfte, såsom ”Avsikten, syftet, är att tjäna ...” [254-34] Omnämnt i nästan 600 readingar, betecknar syftet ens ”högsta motiv” [31-1] och, när det används i samband med healing, att vissa tillstånd kommer att övervinnas. För, medan sinnet är byggherren, är avsikten, syftet med det som en individ själv tillämpar mentalt, det som ger det fysiska resultatet i det materiella. [257-252]

Kraften i avsikten, kan man säga, väcker ett gensvar i kroppen så att helandet kan börja. Vare sig det rör sig om en handpåläggning, en massage, en inpackning eller en ryggmanipulering, kommer kraften att
flöda genom oss när vi börjar tillämpa vad vi vet.

Metoderna vi använder för healing – vare sig de är fysiska, psykiska eller andliga – väcker helt enkelt villigheten i kroppens celler och atomer att låta livskraften flöda genom kroppen. För att åstadkomma detta uppvaknande genom avsikten, blir vi som utövare, alltså äkta kanaler till välsignelse för dem som vi bryr oss om.

Översättning: Åke Westin
Artikel ur Venture Inward Newsletter, våren 2013

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer