Du är här

Bakgrund om studiegrupper

Den första studiegruppen I september 1931 träffades en liten grupp människor hemma hos Edgar Cayce och hans fru Gertrude. Även Gladys Davis, Cayces sekreterare under alla år var närvarande. Med på mötet var också sonen Hugh Lynn Cayce. Gruppen erbjöd sig som enhet att tjäna Gud och människorna. I flera månader hade de studerat de stora religiösa traditionerna i världen och ville nu anta en ny utmaning. De ville arbeta mer direkt med Cayces andliga, mediala information. Några av dem ville bli mer andligam, andra ville veta om de precis som Cayce kunde utveckla medialitet. Några få ville tjäna en problemfylld värld och alla hoppades finna mer mening med livet.

De första readingarna Omkring 20 personer var närvarande vid några av de första readingarna. Så småningom blev tolv kvar. De bildade den första studiegruppen eller studiegrupp ett. Gruppen bestod sedan av tolv medlemmar ända tills den upplöstes 1970. När en medlem avled lottades en ny person in i gruppen.

Vid den första readingen för gruppen lovade Cayce att om de var uppriktiga och ärliga i sin önskan och i det de gjorde kunde de vara och ge ljus till en väntande värld både som grupp och som individer.

Cayce påpekade, att var och en hade sin speciella uppgift:att undervisa eller lära andra,att hela, att tolka och förklara,att tjäna o.s.v. De fick veta, att det var viktigt, att var och en gjorde sin uppgift och gjorde den ordentligt.

Andlig utveckling, bön och meditation hör till det viktigaste hos Cayce och han gav studiegruppen 130 readingar under åren 1931-1942. Readingarna angav ett ämne för varje lektion och även de nödvändiga kunskaperna.

Gruppmedlemmarna lovade varandra att meditera hemma varje morgon. De var då medvetna om att alla gjorde likadant. I vardagslivet skulle de praktiskt tillämpa eller använda de lektioner om andliga lagar som de fick. De skulle försöka leva det de lärde sig och berättaom sina erfarenheter, så att det kunde ingå i texten i boken,som de skulle ställa samman. Varje kapitel granskades av Edgar Cayce i förändrat medvetandetillstånd, efter hand som de blev klara. De bestämde också, att de inte skulle gå vidare till nästa lektion förrän alla i gruppen hade lärt sig den de höll på med. Denna sista överenskommelse gjorde, att det tog hela elva år att gå igenom de 24 lektionerna. Cayces löfte, att gruppen skulle bli ett ljus för den väntande världen hade då uppfyllts.

Böckernas uppläggning Studiegrupp 1 skrev och sammanställde de tolv första lektionerna i boken A SEARCH FOR GOD, BOOK 1. Den publicerades 1942. Dessförinnan hade nya studiegrupper, som arbetade med materialet, bildats. De återstående tolv lektionerna publicerades 1950 i A SEARCH FOR GOD, BOOK 2. Alla lektioner finns också samlade i en enda volym, A SEARCH FOR GOD. Denna bok är numera översatt till svenska av Gun Olofsson med titeln Att Söka Gud. Boken kan köpas hos Books-on-demand i Visby, telefon 0498-21 33 60.

Lektionerna är desamma. Det som skiljer är inledningen i dubbelvolymen. Den börjar: ”Denna bok förändrar liv ”. Stora, men sanna ord!

Lektionerna går ut på att finna sig själv,sig själv i förhållande till medmänniskor och till Gud. De handlar väldigt mycket om hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska få kontakt med Gud.Gud finns i oss alla. Det gäller för oss att se Gud i andra och att leva så att andra kan se Gud i oss.

Allra sist i andra boken finns ett kapitel om meditation. Detta ingick inte från början utan blev ett viktigt tillägg. Enligt Cayces instruktioner placerades det också allra först i första boken.

Se >> lektioner Så här kan man göra, föslag till >> studiegruppsmöte

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer