Du är här

Jordförändringar

Jordförändringar var ett ämne som dök upp i Edgar Cayces readingar.
 

Förändringar på jorden (boken)

Här nedan kan du läsa en artikel som vi publicerat tidigare i vår medlemskrift Källan nr 20.


Cykloner, jordbävningar och tsunamis

I 2008 års juni/juli-nummer av Personal Spirituality med John Van Auken som redaktör finns artikeln ”Uppdaterade jordförändringar”, som kan vara av allmänt intresse.

Bland de mer än 14 000 readingar, som Edgar Cayce gav, finns många som förutsäger betydande jordföörändringar. Många av dessa tillhör inte de s.k. Halaliel-readingarna som anses tvivelaktiga och inte tillräckligt noggranna, eftersom de gavs under den stora depressionen, när Cayce fick lämna sitt center och hans sinnesstämning inte var den allra bästa.

Bland dessa så kallade jordförändringar finns förutsägelser om att det är temperaturförändringar i havsdjupen på vår planet som kommer att förändra vädermönstret. Nu kallar vi dem El Niño och La Niña och de har verkligen orsakat betydande förändringar av jordens vindar och hav med allvarliga väderförändringar som följd. Dessa readingar innehåller även en förebådad jordbävning under vattnet i Indiska Oceanen – liknande den vi bevittnade som den värsta registrerade tsunamin, som dödade många människor från Indonesien till Afrika.

Nyligen talade den japanske forskaren Masaru Emoto, författare till Vattnets dolda budskap vid en A.R.E. konferens. Han berättade då hur hans forskning om vattenkristaller visar det positiva eller negativa inflytande människors ord och tankar har på vatten. Han sa bl.a. att han tror att världens vatten reagerar på mänskliga energimönster och orsakar många av dessa katastrofer. Cayce skulle hålla med. Hans readingar säger att solfläckar, som påverkar många av våra kommunikationssystem, orsakas mer av mänskliga attityder och känslor än av kosmiska krafter.

Efter att Edgar Cayce slutat att ge readingar i augusti 1944 och gått över till den andra sidan i början av 1945 har många av de viktiga jordförändringar som han förutsåg, inträffat. Vi tar nu en uppdaterad titt på de senaste katastroferna. Den allra senaste stora katastrofen är jordbävningen i Kinas tättbefol- kade Chengdu City, huvudstad i Wenchuanregionen, en högteknologisk region med högt välstånd och högutbildad befolkning. 90 miljoner människor bor i detta område, nio miljoner i staden. Det intensiva skalvet var så kraftigt att det kändes ända bort till Beijing, ca 160 mil nordost och i Bangkok, Thailands huvudstad, 180 mil söderut. Skalvet hade styrkan 7.8 på Richterskalan och gör det till det kraftigaste i Kina på trettio år. Antalet döda uppskattas till tiotusentals. En skola med 900 elever kollapsade och nästan alla omkom. Även fem närliggande skolor rasade samman, men inga rapporter var tillgängliga därifrån när denna artikel skrevs.

Mer än 300 efterskalv har registrerats och en kinesisk seismolog var- nade invånarna i jordbävningsdrabbade områden i sydvästra Kina för flera skalv, som kunde vara lika förödande. ”Wenchuan är utsatt för jordskalv eftersom det är beläget på en större förkastningslinje – den nord-sydliga förkastningslinjen som går från Ningxia till Yunnan,” sa Zhang Guomin, forskare och medlem i det kinesiska seismologiska ämbetsverket.

En annan katastrof som nyligen inträffat är cyklonen den 6 maj 2008. USA:s charge d’affairs i Yangon (stad i tidigare Burma), Shari Villarosa, sa att den information de fått indikerade att mer än 100 000 dödats av cyklonen, som ödelade Irrawaddydeltat i Myanmar (Burmas nuvarande namn).

Innan cyklonen var det tsunamin som den 26 december 2004 slog till och dödade uppskattningsvis 283 000! I Burma miste 61 personer livet i denna. Indonesien förlorade flest, 230 261 personer, i Sri Lanka omkom 30 957 och i Indien 16 413. Vid Afrikas ostkust omkom 286 personer i denna jättevåg. USA:s geologiska institut sa, att det jordskalv som orsakade tsunamin mätte 9.0 på Richterskalan, vilket gör det till det kraftigaste i världen under fyra decennier.

Den 7 maj i år skakades Tokyo av ett jordskalv utanför Japans kust med magnituden 6.8. Ett andra skalv med magnituden 5.3 inträffade i samma område ungefär en halvtimme senare. Japan är ett av de mest jordbävningsutsatta länderna i världen, även om Tokyo inte har drabbats av något omfattande skalv sedan den stora Kantojordbävningen 1923, som tog 140 000 människoliv. Japan är beläget där fem tektoniska plattor möts och där det finns 80 aktiva vulkaner.

Kostnaden för de materiella skador som orsakades av jordbävningen i Kobe i Japan 1995 uppgick till 150 miljarder dollar. En jordbävning i Pakistan den 8 oktober 2005 med magnituden 7.6 orsakade 40 000 människors död. Den mest förödande jordbävningen efter Cayces död inträffade i Tangshan i Kina. Magnituden var 8 och siffran över antalet dödsoffer varierar mellan 255 000 och det mer troliga 655 000.

Jordbävningen i den kinesiska staden Shaanzi år 1556 är naturligtvis den som krävt flest dödsoffer i historien. Man mätte inte magnituden på den tiden och självklart finns inte heller något nedtecknat, men det sägs att antalet omkomna uppgick till 830 000.

Ett jordskalv som orsakade ett jordskred med det största antalet dödsoffer under förra seklet inträffade i västra Iran den 20 juni 1990, då 40 000-50 000 människor omkom.

En jordbävning med magnituden 7.8 inträffade på Mount Huascaran i Peru den 21 maj 1970. Den satte igång en sten- och snölavin som begravde städerna Yungay och Ranrahirca och krävde kanske så många som 20 000 offer.

Det mest kostsamma jordskredet i USA:s historia inträffade i Thistle, Utah på våren 1983. Jordskredet, som rörde sig långsamt, orsakades av den blöta El Niño vintern 1982-1983. Den totala förstörelsen uppgick till en kostnad av 400 miljoner dollar. Förra seklets kraftigaste jordbävning hade magnituden 9.5 och inträffade i Chile den 22 maj 1960. Mer än 2 000 dödsoffer krävdes i Chile, Hawaii, Japan och Filippinerna av skalvet och den dödliga tsunami som skalvet skapade.

Det kraftigaste skalvet i USA och det andra största under förra seklet var skalvet med 9.2 på Richterskalan i Alaska på Långfredagen 1964. Den efterföljande tsunamin tog 125 människoliv och orsakade materiella skador för 310 miljoner dollar. Tsunamin svepte bort en hel by på det avlägsna Hawaii.

Vid vulkanen Pinatubos utbrott på Filippinerna den 15 juni 1991 trycktes mer än en kubikkilometer aska och sten ut i rymden. Het aska, gas och fragment av pimpsten dånade nerför bergssluttningen och fyllde dalarna med så mycket som 180 m vulkaniskt material. Avlagringarna kommer att behålla mycket av hettan under årtionden. Ännu fem år senare uppmättes temperaturen i dem till 480 grader Celsius. Det nära samarbetet mellan U.S.G.S. och det filippinska institutet för vulkanism och seismologi gjorde det möjligt att förutsäga utbrottet korrekt och räddade åtminstone 5 000 liv.

Vulkanutbrottet i Nevada del Ruiz i Colombia 1965 tog 25 000 människoliv. De flesta fångades i ett massivt gyttjeflöde som rann nerför det drabbade berget och översvämmade staden Armero. Man kan jämföra med Mount St. Helens utbrott 1980 som splittrade toppen och sände aska genom luften i hundratals km men orsakade liten förödelse.

 

Stormen Katrina slog till vid USA:s golfkust i augusti 2005 med enbart försäkringskostnader på 30 miljarder dollar. Det är den mest kostsamma förödelse som någonsin drabbat USA, och ställer Andrew från 1992, vars materiella skador uppgick till 25 miljarder dollar, i skuggan. Den stora översvämningen i Mellanvästern 1993 var den mest kost- samma översvämningen i USA:s historia där skadornas omfattning uppskattas till 20 miljarder dollar. Endast runt 50 liv gick förlorade.

Vid upprepade tillfällen har Bangladesh och Kina ödelagts av över- svämningar – Bangladesh förlorade 300 000 personer i november 1970 och fler än 130 000 i april 1991 vid översvämningar efter cykloner. Den massiva översvämningen av Yangtzefloden i Kina 1931 förorsakade mer än 3 miljoner dödsfall på grund av översvämning och därpå följande svält.

Vår planet förändras hela tiden. I en reading påstår Cayce att ingen av de jordiska förödelser som han förutsåg, skulle behöva inträffa. Planetens stabilitet ligger i den kollektiva mänsklighetens händer. Cayce bekräftade även det bibliska axiomet att tio goda människor kan rädda en hel stad. Det påminner om en gammal historia som berättades av utgivaren

av tidskriften Guidepost. Han fick brev från två olika kvinnor i en liten stad i Kalifornien. Båda berättade om hur de hade väckts under de mörka timmarna före gryningen och blivit kraftfullt andevägledda att gå ut på gatan i den lilla staden för att be. Båda gjorde så. Omkring klockan fem på morgonen drabbades staden av ett kraftigt jordskalv som förstörde hela centrumområdet utan att någon dödades eller ens skadades. Dessa två damer kände inte varandra och bodde i motsatta delar av staden. I detta fall räddades staden av två kvinnors böner.

Bönen är en kraftfull akt som vi alla kan genomföra för planetens medvandrare, i stället för att ängslas över världssituationen och lägga skulden på politiska ledare. Bönen går upp i den kollektiva medvetenheten och påverkar sublimt hela mänsklighetens medvetenhet och naturens känsliga vibrationer. Bönetiden är också en underbar tillflyktsstund undan världens bördor. I detta innersta rum där vi kontaktar Gud med kärlek och omtanke om andra, kan vi finna en fristad för våra ofta missmodiga hjärtan och sinnen.

Cayce gav rådet: ”Varför bekymra sig när man kan be? Han [Gud] är Helheten, du är en del. Samordna dina möjligheter med Helheten.” [2528-2]

”Titta efter dem (stridigheterna) i ... Indiska Oceanen ... Du säger att dessa är i havet; ja, för där kommer utbrottet.” Edgar Cayce, 3976-26, 28 april 1941. (Tsunamin i Indiska Oceanen).

När värmen eller kylan i jordens olika delar strålar åt fel håll och samordnas med återkastningen från jordatmosfären, förändras strömmarna eller flödet i oceanen ...” Edgar Cayce, 195-29, 28 maj 1926. (El Niño och La Niña).

Översättning: Gun Olofsson

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer