Du är här

Kristaller

Edgar Cayce kom in på kristallers betydelse i sina readingar.

Följande text är ett utdrag ur en artikel skriven av Gösta Montelius för vår medlemsskrift Källan nr 5. Mer lästips är boken Gems and Stones, based on the Edgar Cayce readings, A.R.E. Press 1993. ISBN 87604-110-1. Boken finns i lånebiblioteket.

 

Stenar, ädelstenar, kristaller och mineraler har använts sedan urminnes tider av oss i smycken.

Men kan de även ha verksamt inflytande på oss människor och ge oss bättre hälsa? Ja, Edgar Cayce har i många readingar fått bekräftat att så är fallet. Mineralintresserade människor har frågat honom om detta och det finns omkring nittio readingar, som direkt eller indirekt behandlar detta ämne. Ett drygt fyrtiotal olika kristaller och stenar finns förtecknade med utdrag ur readingarna angående deras egenskaper.

 

Hur påverkar de då oss människor?

Det sker genom att de påverkar våra vibrationer. Våra kroppar är uppbyggda av atomer, liksom allt annat i universum. Inverkan från stenar eller kristaller har en elektromagnetisk påverkan och detta berör även människan.

En ’stengalen’ amerikan har försökt förklara detta med följande liknelse:

Försök föreställa dig en ängel med en harpa, som spelar skapelsens ton ute i universum. Tänk dig sedan att en kristall kan fungera som en stämgaffel och tar upp denna ton. De olika beståndsdelarna i en kropp kan också sägas bestå av en mängd små stämgafflar. När nu skapelsens ton tränger fram, kommer kristallen, som är den stora stämgaffeln i detta exempel, att vibrera med en viss frekvens och då kommer även de små stämgafflarna i kroppen att börja svänga. När kristallen kommer intill kroppen börjar de delar som är i samklang med den att svänga med samma frekvens, de svarar på den givna stimulansen och ökar sina vibrationer.

En 24-årig man med intresse för dessa frågor bad om en reading om hur lapisstenar fungerar och fick reda på att det gäller att komma i samklang med, - i resonans med -, vibrationerna i kristallerna eller stenarna.

Readingen säger:

Fråga: Du ska undersöka de (lapis) stenar som jag håller i och tala om vilken av dem som är mest kraftfull för de olika ändamål de kan användas för. Du kommer att förklara de olika tillämpningarna och rekommendera det som är mest till hjälp.

Svar: För att ange det som är bäst, så är det nödvändigt för det sinne och den kropp som söker detta, att göra en analys av stenarnas beståndsdelar vad avser deras vibrationer och sedan jämföra detta med den mänskliga kroppen, fattar du?

Var och en av dessa stenar varierar i sina beståndsdelar. Elementen påverkar inflytanden av vibrationer från etern i förhållande till det som är verksamt i att dra till sig eller fördela de olika vibrationerna, som kan vara av positiv eller negativ natur i själva stenen.

Kunskap om dess beståndsdelar, mineralanalysen, hjälper att klargöra verkan genom dessa kanaler. Vi kommer då att finna att den sten som är mer i enighet med kroppens egna vibrationer hos användaren, kommer att vara verksammare för just denna kropp. Dock ligger det i sakens natur att den verkar på vilken, - ja vilken, - kropp som helst, förstår du?

Den är dock verksammare på en som är mer samstämd med den, eller vars positiva och negativa vibrationer är i enighet med stenens egna, är det klart? Ty den tar bort likaväl som den drar in, genom den positiva-negativa vibrationen, fattar du? Detta hjälper då till för en förening på samma sätt som i ett förhållande. Detta är en jämförelse, men blanda inte bort det och tro att det är elektricitet. Det är elektriskt i sin vibration, naturligtvis, men när stenen i sina vibrationer är samstämd med kroppen, som också är samstämd, eller man kan säga känslig, så bidrar den till att öka upp känsligheten hos kroppen, på samma sätt som en elektrisk vibration med en förändrande kraft ökar upp genom att lägga till inverkan eller krafterna hos den elektriska vibrationen som kommer från andra kanaler och gör den än kraftfullare. Förstår du? Mot vad? Jo, mot att öka känsligheten hos kroppen för det som den söker. Härav, som de gamle sade, använd detta för att öka kunnandet i all påverkan, som kan kallas medial, genom att höra röster eller på annat sätt bygga upp vibrationerna eller öka kroppens känslighet. Den är även verksam i att ge kroppen möjligheter att bli bättre i att ge sig hän i verksamheter med någon av dessa inriktningar. [440-18]

Det är alltså inte enbart ett elektriskt fenomen att kristaller påverkar oss, och påverkan kan vara av olika art, de kan ta in energi eller lämna ut energi, på likartat sätt som när akupunktören manipulerar energin i våra meridianer med sina nålar. Men de kan också användas för att göra oss känsligare för allehanda mediala fenomen. Mannen fortsatte att fråga om varför han skulle använda just dessa stenar:

Fråga: Varför började man att ange dessa tre stenar för mig?

Svar: Det är känt sedan länge, att det man går in för (och personen sökte vid den här tiden efter dessa saker) kan bli ett medel för en vidare förståelse för hur vibrationerna förhåller sig till mineralernas krafter och till människan. [440-18]

 

Hjälp för intoning

Stenar och kristaller kan hjälpa att få kroppen intonad till Universums Skapande Kraft och detta kan bidra till personens vidare utveckling. Detta fick en sångerska höra 1934, när hon frågade hur hon skulle bli av med slem i halsen och bli bättre i sitt yrke. Efter en del konkreta råd med osteopatisk behandling och elektriska vibrationer kom en förklaring:

Fråga: Om jag bär stenen, som föreslogs i den tidigare readingen, kommer den att förbättra mitt mentala, fysiska eller andliga tillstånd?

Svar: Det kommer helt naturligt att, såsom angivits, göra kroppen känsligare för högre vibrationer. Inte så mycket för den fysiska hälsan som att mental och andlig påverkan kommer att hjälpa det materiella. [688-2]

Således blir vi återigen påminda om att ditt mentala tillstånd påverkar ditt fysiska tillstånd eller som det brukar uttryckas: ’Sinnet är byggare, det fysiska är resultatet.’

En änka och fotspecialist fick rådet att använda vissa kristaller, färger och dofter som hjälp för att bli en bättre kanal för healing: Nåväl, det är bra att personen har stenar och mineraler i närheten av sig när hon mediterar eller då hon ska bli bättre intonad till inflytandet av den helande kraften, som flyter genom kroppen vid intoning eller ger uppenbarelser eller associationer för personen – använd krysolit eller ametist. Bär på dig purpurfärgat och parfymer eller dofter av lavendel påverkar, men inte i stora mängder utan bara det som skapar intoning. [691-2]

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer