Du är här

Yoga

Följande är ett utdrag om Yoga ur boken Edgar Cayces Goda Råd, sid 258-261

(De första siffrorna är readingnumret, gällande en man 44 år, readingen gjordes 27 mars 1941.)

2475-1 ..... M.44 .......................... 27/3 -41 Hugh Lynn Cayce: Du har framför dig kroppen av och det frågande sinnet hos [2475] … med speciell hänvisning till de yogaövningar i andning som han har experimenterat med. Du kommer att ange exakt vad som har hänt i kroppen och vad som bör göras utifrån denna utgångspunkt med hänsyn till väsendets fysiska, mentala och andliga utveckling ... Herr Cayce: Ja, vi har kroppen, det frågande sinnet … upplevelserna … För att ge något som skulle kunna vara till hjälp för personen vid denna tidpunkt, skulle vi kunna ange något av det som händer när sådana övningar används – och de upplevelser man haft när man gör så. Dessa övningar är utmärkta men ändå är det nödvändigt att göra speciella förberedelser – eller att personen har perfekt förståelse beträffande vad som händer när sådana övningar används.

För andningen är grunden för den levande organismens liv. Sålunda kan sådana övningar ha nyttig eller skadlig effekt på kroppen. Härav följer att det är nödvändigt att det finns förståelse beträffande hur, när och på vilket sätt en sådan övning kan användas. Det skulle vara mycket bra för personen att mycket noga studera den information som vi har gett genom dessa källor angående meditation. Sedan kommer denna information som kan ges här att styrka den välgörande effekten i de upplevelser personen har. Varje själ, individ eller väsen finner att följande fakta existerar:

Det kroppsligt–fysiska – finns med alla dess utmärkande drag för att kroppen ska fungera på ett tredimensionellt eller påtagligt jordeplan. Det finns också det kroppsligt–mentala – som har styrande inverkan på de fysiska, mentala och själsliga känslorna och kroppens manifestationer; eller vägen eller sättet hur uppförandet står i relation både till jaget och individer och saker, förhållanden och omständigheter. Medan sinnet inte kan ses av de fysiska sinnena, kan det kännas av andra; det vill säga andra kan känna de slutsatser som dragits av en individs kroppsmedvetande genom hur denna individ uppför sig i förhållande till saker, förhållanden eller människor.

Sedan finns det kroppsligt–själsliga eller själs–kroppen – detta eviga någonting som är osynligt. Det är bara synligt för den medvetenhet där det individuella väsendet i tålamod blir medvetet om förhållandet till det mentala och fysiska varandet. Alla dessa är sedan ett – i ett väsen, precis som vi besinnat, insett eller erkänt att kroppen, sinnet och själen är ett – att Gud, Sonen och den Helige Anden är ett.

Sedan finns det då inflytanden i den fysiska kroppen, genom vilka var och en av dessa delar hos ett väsen kan bli eller blir en aktiv inverkan. Genom att träna sinnet genom sättet att bestämma över andningen kan medvetenheten om detta komma till stånd. För i kroppen finns det centrum där själen till sin natur är uttrycksfull och skapande – Leydigcentrat.

Genom denna andning kan detta fås att expandera – när den rör sig längs den bana som man intagit från första början, vid befruktningen, och öppna de sju centrum i kroppen vilka bestrålar eller är aktiva i kroppsorganismen.

När den styrs kan den behållas eller göras till ett behjälpligt inflytande vid speciella tillstånd, emellanåt – av de som lärt sig eller genom erfarenhet funnit så att säga nyckeln eller det man kan göra och likväl inte måste göra, på grund av vilka förberedelser personen än gjort eller kan göra för att genom kroppskrafterna använda denna förmåga eller detta uttryckssätt. När denna livskraft expanderar, flyttar den sig först från Leydigcentrat genom binjurarna, i vad som kan kallas uppåtgående riktning till tallkottkörteln och till de centrum som kontrollerar känslorna – eller reflexerna genom kroppens nervkrafter.

På så sätt, genom sådan handling, sätter sig väsendet i förbindelse eller förening med allt som den någonsin har varit eller kan bli. För den frigör den fysiska medvetenheten till den universella medvetenheten. Det kan bli skadligt att tillåta jaget att kontrolleras eller domineras i en universell situation.

Men att veta, känna och förstå vem eller vad som leder inflytandet när självmedvetenheten har frigjorts och det verkliga jaget tillåts att komma till uttryck är att vara i ett tillstånd av universellt medvetande – vilket visas här i denna person, Edgar Cayce, genom vilken denna förklaring ges för [2475].

Så när allt detta analyseras – studera först variationerna av hur kroppstemperamentet varit i tanke och i föda. För den fysiska kroppen blir det den tar upp av det materiella slaget. Den mentala kroppen blir det den tar upp både fysiskt–mentalt och andligt–mentalt. Själen är allt det väsendet är, har varit eller kan bli.

Vem eller vad vill då personen ha till vägledning vid sådana upplevelser? Att bli frigjord utan en informator eller en ledare kan lätt bli farligt. Men, vad vi vill ge härifrån: Låt inte en sådan ledare vara ett väsen. Omge dig hellre med den universella medvetenheten hos Kristus för att bli vägledd av det inflytande som kan anförtros Dig. På så sätt kan väsendet använda det som erhållits konstruktivt.

Tona in jaget i kropp och sinne till det inflytande som väsendet söker bli vägledd av, för att förhindra fysisk och mental skada; inte på måfå, inte av en slump – utan som förr – väljer Du denna dag vem du vill tjäna; den levande Guden inom Dig, av Dig, genom Dig? eller det kunskapsinflytande utan visdom, som skulle underkuva eller förstärka Dig med de materiella saker som bara ger tillfredsställelse för ögonblicket?

Välj hellre som Han gjorde förr – låt andra göra vad de kan, men Du väljer att tjäna den levande Guden. Alltså kan Du på ett konstruktivt sätt använda förmågan till själslig intoning, som är varje själs födslorätt. Du kan använda den som ett behjälpligt inflytande i Dina erfarenheter på jorden.

Men skynda långsamt! Förbered kroppen. Förbered sinnet, innan Du försöker frigöra det med sådana mått och steg att det kan fastna i de inflytanden som konstant söker uttryck för jaget hellre än ett levande, konstruktivt inflytande från den korsfäste Frälsaren.

Bekämpa alltså jagets önskan; så att Du kan bli medveten om de verkliga anlagen till hjälpsamhet som ligger inom Din räckvidd.

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer