Du är här

Caycedag 13

8 nov 2013  - utdrag ur Källan nr 33

32 entusiastiska deltagare upplevde en intressant dag. Denna inleddes med att Gun Olofsson hälsade såväl deltagare som föreläsare Ingrid Krianon, Jon Anker Holm och Åke Westin välkomna samt informerade om Edgar Cayce och Stiftelsens verksamhet. Som vanligt vid våra träffar guidade därefter Karin Bernström oss i en stilla meditation.

Förmiddagens föreläsning hade den spännande titeln Fria Viljan – Den Gudomliga Planen –  och Tiden. Den hölls av Jon Anker Holm, som vi förut träffat på i små underfundiga dikter i medlemstidningen Källan. Han började med att presentera sig som lärare med universitetsstudier och även aktiv folkdansare.

Han har studerat olika profetior och upptäckt att de i princip säger samma sak om än i olika form.

1. Nodstradamus, 1500-talet, var en av sin tids största lärda. Han skrev fyrradiga verser i kodform för att undvika anklagelser från inkvisitionen. Han har förutsagt franska revolutionen, Napoleon, första världskriget, Hitler, kommunismen m.m. I slutet kristendomen som en enda religionen.

2. Emmanuel Swedenborg, 1688-1772, också han en av sin tids största vetenskapsmän. Han hade 30 år av andliga upplevelser och skrev om ”den nya kristendomen”. Kristus = Gud i människan och människan är i Gud efter döden. Detta går inte att läsa sig till, utan man måste lyssna inåt för att få kunskap. Swedenborg kallade sin lära ”Det tredje testamentet” och han har fortfarande många efterföljare runt om i världen.

3. Edgar Cayce, Amerikas störste visionär. Han lär bl.a. att vi alla är ett och att tillvaron styrs av orsak och verkan. Detta låter som karmalagen, men han menar att Karma är en stor minnesbank där all kunskap finns. Han fram-
håller bön och meditation som medel att närma sig Gud. Bön = samtal med Gud, meditation = lyssna på Gud i sitt inre.

4. Jane Dixon, USA, 1900-talet, har också kommit med förutsägelser och profetior.

5. Eileen Caddy, 1900-talet, Skottland, talar om den fria viljan och den gudomliga planen. Hon har gett ut Att öppna inre dörrar, meditationer under ett helt år som talar om styrka, tilltro och förtröstan.

6. Ingrid Krianon, 2000-talet, föredragshållarens fru. En visionär av i dag som kommer med förutsägelser t.o.m. 2070 om människans och jordens utveckling. Allt är skapat och grundlagt på ett eteriskt idéplan (Primana). Det är ett plan som urmänniskan kreerade vid ingången i materien. Människan vaknar NU.

Åke Westin började föreläsningen Paradoxen Karma med att förklara begreppet karma som då inte är något straff, även om det kan te sig så ibland. Karma är snarare en andlig skola där själen lär sig att varje handling, varje ord eller tanke måste återbetalas med sitt exakta värde.

Återbetalningen förutsätter naturligtvis reinkarnation. Man återbetalar, eller erfar, det som man utsatte andra för, oftast i sina kommande liv men inte alltid. Ibland kommer erfarenheten (svårigheten) tillbaka till en redan i detta liv. Man undgår den inte. Det är den karmiska lagen, en universell lag, från vilken det inte finns någon brandsäker flyktväg. Jobbiga yttre ting tjänar inre syften, skulle man också kunna uttrycka det.

Onda handlingar är resultatet av den fria vilja som alla själar fick i begynnelsen av Skaparen. Anledningen var att själen skulle av sin fria vilja lära sig mer om sig själv och bli ett med Gud och medskapare med Gud. När själar begår misstag eller grymma handlingar måste de bära konsekvenserna av dessa och lära sig just genom att uppleva liknande genom karma.

Finns det något man kan göra för att reparera sina misstag? Jo, tack och lov går det. Det är genom att utöva andens frukter som leder till nåd som man kan förbränna en del karma.

Det finns lagar mot ondskans frukter men det finns inga lagar mot andens frukter. Detta för att Gud inte är ute efter att straffa oss. Gud vill ha barmhärtighet, inte offer. Denna lag är absolut! När man börjar förstå sina egna fel börjar man ha bättre förståelse för andras fel och tålamod med dem och med sig själv också. En stor dos tålamod behövs när man ger sig ut på den andliga utvecklingens resa.

Efter att ha lyssnat på Ingrid Krianon tidigare i Stockholm kändes det helt rätt att denna dag få återskapa kontakten med henne. Med spänning tog jag del av hennes presentation av en Vision om Fred och ett skifte in i Fri energi – Enandets tid.

Hon gör det i två steg. Ett första som bakgrund och som ger en ökad tyngd och förståelse för hennes visionära förmåga och i så mått en ödmjuk relief till hennes nedtecknade visioner.

Med en uppväxt i Vara med frikyrklig mor och högkyrklig far fick hon som 8-åring kontakt med den andra världen. Det hon då upplevde kunde hon bara uppfatta var helt verkligt och sant. Efter att ha fallit tre meter ned på ett cementgolv ådrog hon sig en besvärlig ryggåkomma.

Under åren utökades besvärsbilden, vilket ledde till att hon helt kort kom att lämna jordelivet när hon befann sig i en ambulans. Efter uppvaknandet fick hon en stark känsla av att ha fått till sig en alldeles särskild uppgift. Denna genomgripande förändring gjorde att hon kom att känna sig helt annorlunda. Som när en själ byter plats och blir  pånyttfödd.

Hon blev helt förvissad om att hon ville bli frisk och vara i skapelsens tjänst på alla nivåer. Införstådd med att hon hade fått en andlig uppgift. Samtidigt började hon måla helt fritt på intuitiv basis och byta sin kost till levande föda. Hon fick sanndrömmar och en möjlighet att obehindrat röra sig mellan tidsenheterna Då, Nu och Sedan.

Norden kommer att bli förebild inom världspolitiken och den nordiska samarbetsviljan kommer att ta fart. Med detta skapas en fantastisk framtidstro. Tidsangivet under perioden 2018-2022 – så det gäller att hålla ut! Även dervischer med sin dans i Turkiet hjälper till att skapa ljus i jordens nät. Alla bidrar på sitt sätt med nödvändig energiutveckling på jorden. Inte minst i Dalarna, som har en speciell energi. Även Paris kommer att framträda. Här som platsen för ett miniFN och samla en mängd informella möten. Perioden 2015-2018 för in nya energivågor och genom detta skapa ett högre medvetandeplan. Representanter från sunni och shia startar samtal 2018 samt flyktingströmmen kommer att till stora delar återvända hem inom en 10-årsperiod. Fredsfanan höjs inom den islamitiska världen. En vision visar också på hur en kvinna tar av sin burka samt att landet Kuwait kommit att framträda i form av en energirik ljuspelare. Vidare att FN:s vetorätt naggas i kanten och att ett uppror med inre kaos i Kina under perioden 2018-2022 kommer att påverka hela världsekonomin.

Sammanfattningsvis låter Krianon förmedla att Guds plan är på ingående att växa fram som en stormvåg. ”Som på motorväg.” Orden UNITY och Fred påverkar både våra hjärnor och personligheter till att bli transformerade och omformas till multidimensionella varelser. Fri energi skapas. Vindkraft kommer att fungera utan vingar. Tidsangivelse för allt detta anges till 2030.

 

 

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer