Du är här

lektioner

Tolv lektioner 2018 - Introduktion

vår bild skog

Under 2018 kommer A.R.E. att presentera en ett år lång specialserie, ”Enlightenment Series”, som är Övningar för själen varje månad.

Varje månad fokuserar på en andlig lektion, baserad på materialet i Att Söka Gud Bok 1, med kompletterande videoföreläsningar, lektioner och studiematerial. Detta finns tillgängligt i medlemsdelen hos edgarcayce.org.

Affirmation 12

Lektion 12, Kärlek

Affirmation

Vår Fader, gör oss, genom den kärlek som Du manifesterat i världen genom Din Son Kristus, mer medvetna om att ”Gud är kärlek”. [262-43]

Handledning 12

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion tolv: Kärlek

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Försök att göra val som drivs av villkorslös kärlek för andra. Var uppmärksam på andras behov. Var till exempel närvarande och lyssna på någon som behöver stöd, du behöver inte ge några svar utan bara vara empatiskt lyssnande.

Lektion 12

brandsoldat kvnnlig

BLOG FREDAG 30 NOVEMBER 2018 AV JUDITH STEVENS

Enlightenment series

Lektion 12: Kärlek

Poeten Edwin Markham gav följande definition av kärlek:

Han ritade en cirkel för att stänga mig ute,

Kättare, rebell, något att förakta –

Men Kärleken och jag hade vett att vinna.

Vi ritade en cirkel som inneslöt honom.

Affirmation 11

Lektion 11, Enhet

Affirmation

Såsom min kropp, mitt sinne och min själ är ett, är Du Herre ett, i manifestationerna på jorden, i kraft, i makt och i härlighet. Må jag, i det jag gör, dag för dag, se mer förverkligat och manifestera ännu mer. [262-38]

Handledning 11

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion elva: Enhet

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Enligt “Enhet” är allt en del av Gud. Med tanke på detta försöker du under en dag se någon aspekt av det gudomliga i allt du upplever och i dem du möter.

Lektion 11

union bild hand par

BLOG FREDAG 26 OKTOBER 2018 AV PETER WOODBURY

Enlightenment series

Lektion 11: Enhet

Det koncept som jag tror är mest grundläggande för Edgar Cayces arbete är: ”Medvetenheten inom varje själ, inpräglat i mönstret hos sinnet och väntar på att bli väckt av viljan, av själens enhet med Gud.”

Affirmation 10

Lektion 10, Bön: Karma och Nåd

Affirmation

Vår Fader, vår Gud, när vi närmar oss det som kan ge oss en bättre insikt i vad Han bar i korset, vad Hans härlighet är i kronan, låt Dina välsignelser – som utlovades genom Honom – vara med oss när vi tillsammans lär i Hans namn. [262-34]

Handledning 10

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 10: Karma och Nåd

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Var under en vecka extra medveten om de “kors” som andra bär. Kanske kan du hjälpa någon med hans eller hennes svårigheter genom att visa medkänsla. Be för personen och erbjud din hjälp.

Lektion 10

bild karma och nåd

BLOG FREDAG 29 SEPTEMBER 2018 AV JOHN VAN AUKEN

Enlightenment series

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer