Du är här

lektioner

Tolv lektioner 2018 - Introduktion

vinterbild

Under 2018 kommer A.R.E. att presentera en ett år lång specialserie, ”Enlightenment Series”, som är Övningar för själen varje månad.

Varje månad fokuserar på en andlig lektion, baserad på materialet i Att Söka Gud Bok 1, med kompletterande videoföreläsningar, lektioner och studiematerial. Detta finns tillgängligt i medlemsdelen hos edgarcayce.org.

Handledning 2

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion två, Reflektion / Känn dig själv:

Affirmation 2

Lektion 2, Reflektion/ Känn dig själv

Affirmation

Fader, när vi försöker se och lära känna Ditt ansikte, må vi alla, som individer och som grupp, lära känna oss själva, såsom vi är kända, så att vi – som ljus i Dig – kan ge en bättre uppfattning om Din Ande i denna värld. [262-5]

Lektion 2

bild landskap i dimma

 

BLOG FREDAG 2 FEB 2018 AV KEVIN J. TODESCHI Enlightenment Series,

Lektion 2: PERSONLIG REFLEKTION

Affirmation 1

Lektion 1: Samarbete

Affirmation

Herre, ske Din vilja, inte min, i och genom mig. Låt mig alltid vara en kanal av välsignelser, idag, nu, för dem som jag kommer i kontakt med på alla olika sätt. Låt mitt inträde, mitt utträde vara i enlighet med det Du skulle vilja att jag gör, och när kallelsen kommer: ”Här är jag, sänd mig, använd mig.” [262-3]

Handledning 1

Förslag till hur du kan arbeta med lektionen:

1. Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner I Andlig Utveckling.

2. Läs sedan affirmationen och meditera med den.

3. Sänd ut helande energier och be för personer i ditt liv.

4. Ställ följande fråga och be om gudomlig ledning för dagen: “Gud, vad vill du att jag ska göra

idag?” Ställ samma fråga flera gånger, lyssna i tystnad och försök känna vilken ledning du får.

Lektion 1

BLOG Fredag 29 dec 2017 av David McMillin

Enlightenment Series, Lektion 1: SAMARBETE

Lektioner

Lektioner för studiegrupper

Att söka Gud, Bok 1

Meditation

Lektion 1: Samarbete

Lektion 2: Känn dig själv

Lektion 3: Vilket är mitt ideal?

Lektion 4: Tro

Lektion 5: Dygd och förståelse

Lektion 6: Gemenskap

Lektion 7: Tålamod och Uthållighet

Lektion 8: Den öppna dörren

Lektion 9: I Hans närvaro

Lektion 10: Korset och kronan

Lektion 11: Herren din Gud är En

Lektion 12: Kärlek
 

Att söka Gud, Bok 2

Lektion 1: Möjligheter

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer