Du är här

lektioner

Tolv lektioner 2018 - Introduktion

vår bild skog

Under 2018 kommer A.R.E. att presentera en ett år lång specialserie, ”Enlightenment Series”, som är Övningar för själen varje månad.

Varje månad fokuserar på en andlig lektion, baserad på materialet i Att Söka Gud Bok 1, med kompletterande videoföreläsningar, lektioner och studiematerial. Detta finns tillgängligt i medlemsdelen hos edgarcayce.org.

Handledning 6

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 6, Gemenskap:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Föreställ dig under en dag att alla du möter är en älskad medlem av din ”stora” familj och behandla henne eller honom som sådan.

4.    Tänk på en person som irriterar dig. Be varje dag under en vecka att du ser det gudomliga i henne eller honom. Då försöker du verkligen att se det bästa i den personen varje dag.

Affirmation 6

Lektion 6: Gemenskap

Affirmation

Herre, så överlägset är Ditt namn på jorden! Om jag vill ha gemenskap med Dig, måste jag visa min medmänniska broderlig kärlek. Har jag något emot min nästa, når inte min bön och meditation Dig, fastän jag kommer i ödmjukhet. Hjälp Du mig när jag strävar efter att närma mig Dig. [262-21]

Lektion 6

lektion 6 gemskap bild kor

BLOG FREDAG 1 JUNI 2018 AV KAREN BOLDT

Enlightenment series

Affirmation 5

Lektion 5: Empati

Affirmation

Låt dygd och förståelse vara i mig, för mitt försvar finns i Dig, min Herre och Frälsare, för Du hör bön från ett rättrådigt hjärta. [262-17]

Handledning 5

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 5, Empati/Dygd och förståelse:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Cayce sa en gång till en grupp individer: ”Antag för ett ögonblick att Gud tittade på dig på samma sätt som du ser på andra." Försök att med detta i åtanke under en dag se på andra på det sätt som Skaparen kan se på oss, eller, försök att se på alla du möter utan att döma eller vara fördömande.

Lektion 5

bild blommor lektion 5

BLOG TISDAG 1 MAJ 2018 AV KEVIN J TODESCHI

Enlightenment series

Handledning 4

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 4, Tro:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Välj en dag och se hur länge du kan ha en sann medvetenhet om tro - leva i medvetenheten om att du är ett Guds barn som manifesterar gudomlighet på jorden.

4.    Skriv ett antal affirmationer på kort som du kan ha med dig under dagen och titta på och använda för att fortsätta vara medveten om tro.

Affirmation 4

Lektion 4: Tillit

Affirmation

Gud, skapa i mig ett rent hjärta. Öppna mitt hjärta till den tro som Du har nedlagt i alla som söker Ditt ansikte. Hjälp mig när jag tvivlar på min Gud, min nästa och mig själv. [262-13]

Lektion 4

hanö bild klippor

BLOG FREDAG 30 MARS 2018 AV JENNIE E. TAYLOR

Enlightenment series

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer