Du är här

lektioner

Tolv lektioner 2018 - Introduktion

vår bild skog

Under 2018 kommer A.R.E. att presentera en ett år lång specialserie, ”Enlightenment Series”, som är Övningar för själen varje månad.

Varje månad fokuserar på en andlig lektion, baserad på materialet i Att Söka Gud Bok 1, med kompletterande videoföreläsningar, lektioner och studiematerial. Detta finns tillgängligt i medlemsdelen hos edgarcayce.org.

Affirmation 8

Lektion 8: Medvetenhet, Den Öppna Dörren

Affirmation

Såsom Fadern känner mig, så kan jag känna Fadern, genom Kristusanden, dörren till Faderns kungarike. Visa Du mig vägen. [262-27]

Handledning 8

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 8, Medvetenhet:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.   Ta dig tid att upptäcka en möjlighet att tjäna/hjälpa någon utanför din familj och vänkrets.

4.   Avsätt tid under en vecka för speciella meditationer för att bli medveten om Kritusmedvetandet (eller
Gudsmedvetandet) – medvetandet om Enhet inom dig.

Lektion 8

BLOG FREDAG 27 JULI 2018 AV KEVIN J TODESCHI

Enlightenment series

Affirmation 7

Lektion 7: Tålamod

Affirmation

Så full av nåd är Din närvaro på jorden, Herre! Visa Du oss vägen, så att vi med tålamod kan genomföra den levnadsvandring som ligger framför oss och se på Dig, Upphovsmannen, Givaren av ljus. [262-24]

Handledning 7

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 7, Tålamod:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Tålamod är belöningen när man lär sig att se Gud i alla. Gör ditt bästa för att under en dag se den gudomliga gnistan i dem du möter.

4.    Se om du under en dag aktivt kan ”leva i nuet” genom att påminna dig: ”Var här nu!”

Lektion 7

BLOG TISDAG 3 JULI 2018 AV JOHN VAN AUKEN

Enlightenment series

Lektion 7: Tålamod, en dimension av medvetenhet

Edgar Cayce har ett ovanligt och fascinerande perspektiv på tålamod. För honom är tålamod inte bara en dygd utan också en annan dimension.

Handledning 6

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 6, Gemenskap:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Föreställ dig under en dag att alla du möter är en älskad medlem av din ”stora” familj och behandla henne eller honom som sådan.

4.    Tänk på en person som irriterar dig. Be varje dag under en vecka att du ser det gudomliga i henne eller honom. Då försöker du verkligen att se det bästa i den personen varje dag.

Affirmation 6

Lektion 6: Gemenskap

Affirmation

Herre, så överlägset är Ditt namn på jorden! Om jag vill ha gemenskap med Dig, måste jag visa min medmänniska broderlig kärlek. Har jag något emot min nästa, når inte min bön och meditation Dig, fastän jag kommer i ödmjukhet. Hjälp Du mig när jag strävar efter att närma mig Dig. [262-21]

Lektion 6

lektion 6 gemskap bild kor

BLOG FREDAG 1 JUNI 2018 AV KAREN BOLDT

Enlightenment series

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer